espa banner

Εταίροι

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.

Λιανικó εµπóριο super market, µε έμφαση στο εµπóριο  τροφίμων.

Η  Εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο το 1980 μέχρι και σήμερα. Οι αδερφοί  Χαλκιαδάκη κατάφεραν να εισάγουν στην Κρήτη ένα νέο τρόπο αγορών.  Τον Ιανουάριο του 2015, η  αλυσίδα εντάσσεται στον ελληνικό Όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ο οποίος  εξαγόρασε το ποσοστό των μετοχών που ως τότε κατείχε η  ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. Η εντοπιότητα, η ιστορία, η αλληλεπίδραση με τον  κοινωνικό ιστό του νησιού και άνθρωποι της Χαλκιαδάκης Α.Ε. σε  συνδυασμό με την αξιοπιστία της Ι&Σ Σκλαβενίτη -του μεγαλύτερου  ελληνικού ομίλου σούπερ μάρκετ- έχουν σαν αποτέλεσμα μία κραταιά  επιχείρηση σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Το μέγεθος και η  τεχνογνωσία του ομίλου εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πώλησης μίας  μεγάλης ποικιλίας προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές

ΕΤΑΜ Α.Ε.
ΕΤΑΜ Α.Ε.

Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών Μελετών

Για περισσότερα από 27 χρόνια παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ΕΤΑΜ έχει αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια των έργων, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους. Τα έργα υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. HORIZON 2020. Εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

ΠΛΟΗΓΟΣ
ΠΛΟΗΓΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία η δράση της οποίας είναι περιφερειακής εμβέλειας με τη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένων εκπαιδευτικών κέντρων στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Συγκεκριμένα, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων σε εργαζόμενους, ανέργους,
αυτοαπασχολούμενους καθώς και σε ειδικές ομάδες του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Απώτερος σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, σε άτομα που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέα προσόντα και επαγγελματικές δεξιότητες, βελτιώνοντας έτσι το γνωστικό τους επίπεδο και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας

ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.

Tο 2001 οι Τεχνικές Σχολές πιστοποιήθηκαν ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το ΕΚΕΠΙΣ και έκτοτε έχουν υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων με δεκάδες χιλιάδες ανθρωποώρες επαγγελματικής κατάρτισης για επιχειρηματίες, εργαζομένους σε επιχειρήσεις και ανέργους. Λειτουργώντας για πλέον από 60 χρόνια στον τομέα της κατάρτισης αποτελούν μια καινοτόμα μονάδα που υποστηρίζει την αλλαγή στην επιχειρηματικότητα και δρα ως εργαλείο συμβολής στην ανταγωνιστικότητα, επιτυγχάνοντας τη δια βίου εκπαίδευση σε αναρίθμητους τομείς ενδιαφέροντος, υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ογδόντα και πλέον διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων -των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται από είκοσι έως εκατό ώρες-, όπως αυτά υπαγορεύονται από τις διαρκείς και επιτακτικές ανάγκες δια βίου εκπαίδευσης που αναδύονται στην αγορά .

Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε.
Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Iιδρύθηκε το 1901 και αριθμεί σήμερα έξι Αγροτικούς Συνεταιρισμούς οι οποίοι διαθέτουν συνολικά 6 συνεταιριστικά ελαιοτριβεία. Ρόλος της είναι να συγκεντρώνει την γεωργική παραγωγή των μελών της και ν’ αναλαμβάνει την αποθήκευση, πώληση, επεξεργασία, τυποποίηση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην αγορά. Αναπτύσσει δραστηριότητες εμπορίας αγροτικών εφοδίων, διοικητικής υποστήριξης των αγροτών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αγρότες. Συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

NETMECHANICS LLC
NETMECHANICS LLC

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Δραστηριοποιείται στον  χώρο της πληροφορικής από το 2008 δημιουργώντας έργα,  εφαρμόζοντας γνώσεις υψηλής τεχνολογίας, με εξειδίκευση στον  σχεδιασμό και την κατασκευή eShop. Κύρια δραστηριότητα της  εταιρίας είναι η παραγωγή προγραμμάτων Η/Υ που παράγονται ή  ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας. H Netmechanics  μπορεί και παράγει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα με βάση  τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη κι έχει λάβει βραβεία σε εθνικό  επίπεδο για έργα της αλλά και για το προϊόν της. Παράγουμε για μαζική  πώληση στην Ελλάδα ένα προϊόν που αφορά την γρήγορη δημιουργία  eShop για μια εμπορική επιχείρηση σε πολύ μικρό κόστος ανά μήνα (Software As a Service Υπηρεσίες) .

Website: https://www.netmechanics.gr

ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  Α.Ε.

Υπηρεσίες έρευνας και Πειραματικής ανάπτυξης στις  γεωπονικές επιστήμες - Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της  σύνθεσης και της καθαρότητας

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα  επιστημόνων . Δημιουργήθηκε μια  σύγχρονη δομή και ένα δυναμικό εργαστήριο με αποκλειστικό στόχο την  απόλυτη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών και απαιτήσεων, σε όλη την  αλυσίδα παραγωγής και διαχείρισης τροφίμων, νερού, περιβάλλοντος.  Τα ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. έχουν καθημερινό στόχο να εφαρμόζουν στις  συνεργαζόμενε επιχειρήσεις συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και  ποιότητας, να πραγματοποιούν ακριβείς και αξιόπιστες εργαστηριακές  αναλύσεις και να παρέχουν επιστημονική και ουσιαστική υποστήριξη σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Εργαστηριακές αναλύσεις

•  Εργαστηριακές αναλύσεις Τροφίμων – Ποτών

• Εργαστηριακές  αναλύσεις Νερού – Υδάτων

• Εργαστηριακές αναλύσεις Λυμάτων –  Απόβλητων

• Εργαστηριακές αναλύσεις Δειγμάτων Περιβάλλοντος

•  Εργαστηριακές αναλύσεις Ζωοτροφών

Τα εργαστήρια της εταιρίας  ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕ διαθέτουν πλήρη γκάμα Ενεργός  εργαστηριακός εξοπλισμός για διενέργεια μικροβιολογικών και χημικών  δοκιμών σε τρόφιμα, νερά, λύμα και περιβαλλοντικά δείγματα

ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε.
ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε.

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία  AGROFILIA A.E. είναι μια καινούρια εταιρεία, με προσωπικό που διαθέτει  πολυετή εμπειρία στο χώρο της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων,  λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων. Αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει  τη μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία του χώρου (ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  ΑΕΒΕ) σε όλη την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στόχος μας είναι να  συνεχίσουμε να προσφέρουμε λύσεις στους παραγωγούς και να  αναπτυχθούμε και σε άλλους τομείς έχοντας ως κύριο μέλημά μας, μέσω  των προϊόντων μας αλλά και των υπηρεσιών μας, την παραγωγή άρτιων  και άριστων προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές.

CRETALIVE  ΜΟΝ ΕΠΕ
CRETALIVE ΜΟΝ ΕΠΕ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

Το Cretalive παρέχει live πληροφόρηση, επίκαιρα άρθρα, video, ψηφιακή τηλεόραση, νέα για αθλητισμό, τεχνολογία, lifestyle, πολιτισμό". νέα on line, άρθρα, ειδήσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση, κόσμος, οικονομία, αθλητισμός, Κρήτη, web tv, video, on line, ψηφιακή τηλεόραση, επικαιρότητα, Ελλάδα, απόψεις, απόδημοι, Κρήτες, δημοσκοπήσεις" Όλη η επικαιρότητα και ειδήσεις live από Κρήτη, Ελλάδα, κόσμο.

Website: https://www.cretalive.gr/

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ

Aλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

 Η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του  Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.)  ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1993 με μετόχους το ΙΤΕ, άλλους φορείς και  ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  είναι 207.190 €. Υπηρεσίες: Παροχή υπηρεσιών Θερμοκοιτίδας, σε  νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιχειρηματικού  σχεδιασμού, υπηρεσίες κατάρτισης, υπηρεσίες αξιολόγησης,  κατοχύρωσης και αξιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας. Υποστήριξη  διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών, προβολής και συμμετοχής σε  έργα ΕΤΑΚ.

Website: https://www.stepc.gr/

Α.Β.Ε.Α
Α.Β.Ε.Α

Α.Β.Ε.Α

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΒΕΑ ΑΕ Η ΑΒΕΑ – Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία “Ανατολή”, όπως θα τη θυμούνται ίσως οι γηραιότεροι – ιδρύθηκε το 1889 στα Χανιά της Κρήτης και είναι η αρχαιότερη ελαιουργική βιομηχανία στην Ελλάδα. Σήμερα έχει παρουσία σε πολλούς τομείς δραστηριότητας: Τυποποίηση και εμπορία κρητικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου, Παραγωγή και εμπορία σαπουνιών από λάδι ελιάς, Εξευγενισμός (ραφινάρισμα) ελαιόλαδων και πυρηνέλαιων, Επεξεργασία του ελαιοπυρήνα για παραγωγή ακατέργαστου πυρηνέλαιου και πυρηνόξυλου

Website: https://www.abea.gr

CRETA CHEM
CRETA CHEM

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

Η Cretachem δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο του εργαστηριακού εξοπλισμού, των αναλωσίμων και των χημικών αντιδραστηρίων. Ιδρύθηκε το 1993 από τον Στέφανο Κουβιδάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και εδρεύει μέχρι και σήμερα. Από το 2006 η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας γάλακτος αποτελώντας αποκλειστική αντιπρόσωπο για τον τομέα της Κρήτης των προϊόντων της Chr. Hansen ( ένζυμα, καλλιέργειες, καθώς και άλλα προϊόντα για την μεταποίηση και έλεγχο του γάλακτος

Website: https://www.cretachem.gr

Get 3D
Get 3D

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΔΚΑ

 Η εταιρεία ξεκίνησε το 2016 με σκοπό την  παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σχετιζόμενα με τους ανερχόμενους  κλάδους της τρισδιάστατης εκτύπωσης (προσθετική κατασκευή-3D  Print), τρισδιάστατης σάρωσης (3D Scan) και τρισδιάστατου σχεδιασμού  (3D Design). Η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη  νέων προϊόντων, πρωτοτυποποίηση, κατασκευές κ.α. Από το 2018  υπάρχει συνεργασία με εταιρεία η οποία εδρεύει στην Αθήνα και έχει τη  δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στην  επιχείρηση εργάζονται δύο (2) άτομα (τέσσερα-4- εάν υπολογίσει κανείς  τη συνεργάτιδα εταιρεία), όλοι με γνωστικό αντικείμενο την  ηλεκτρομηχανολογία. Προϊόντα: 3D Printing-Additive Manufacturing (FFF,  SLA, SLS, Binder jetting) με εξοπλισμό 3D Printers των οίκων Zortrax,  Raise 3D, Formlabs, Craftbot, 3D Systems

Website: https://get3d.gr

SPECIAL NETWORKS IKE
SPECIAL NETWORKS IKE

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

"Η εταιρία δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στους τομείς της βιομηχανίας/βιοτεχνίας, μεταποίησης, εκπαίδευσης, τουρισμό κ.τ.λ. Στόχος η προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Η εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς :ICT υποδομές (Information –communication technology), αυτοματισμοί advantech – βιομηχανία, έλεγχος θερμοκηπίων και γενικότερα έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εκπρόσωποι της εταιρίας aralab (θάλαμοι ανάπτυξης φυτών και διατήρησης τροφίμων), εφαρμογές εξομοίωσης και μετρήσεων περιβαλλοντικών συνθήκων, ανάπτυξη αυτόνομων και συνεργαζόμενων συσκευών μετρήσεων βιομηχανικών αερίων, προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας, ασύρματα δίκτυα μετρήσεων, αυτόνομοι φωτοβολταικοι σταθμοί μετρήσεων (data loggers), εισαγωγική εταιρία ηλεκτρονικών συσκευών δικτύου και διαχείρισης ενέργειας."

Website: https://specialnet-store.gr

ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες -υπηρεσίες εκπαιδεύσεις μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων

Έχει σαν κύριο σκοπό την συλλογική και κοινωνική  ωφέλεια .  Ειδικότερα εστιάζει στην στήριξη του ελληνικού ελαιόλαδου και την  αναβάθμιση της ποιότητάς του, μέσα από τις υπηρεσίες και τις δράσεις  Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιόλαδου το οποίο  λειτουργεί με την εποπτεία και την επιστημονική της καθοδήγηση. Το  Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για την οργανοληπτική  αξιολόγηση ελαιόλαδου και παροχή έκθεσης δοκιμών, από το 2016. Πραγματοποιεί αξιολόγηση δειγμάτων ελαιόλαδου συμφ με τον  Ευρωπαϊκό κανονισμό αλλά και την ελληνική νομοθεσία, ενώ παράλληλα  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ποιότητας ελαιόλαδου,  σε εταιρείες, φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Website: https://poiotitaplus.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 Στους σκοπούς της Περιφερειακής  Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ) συμπεριλαμβάνονται:

Η αξιοποίηση των  πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής, η ανάληψη πρωτοβουλιών με  παράλληλη αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ο  σχεδιασμός και η υλοποίηση επενδυτικών έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η ανάληψη κάθε μορφής πρωτοβουλιών και δράσεων υποστήριξης των μετόχων της ΑΕ, των φορέων της περιοχής, και ομάδων πολιτών, με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εξασφάλιση της πολιτιστικής αναβάθμισης της περιοχής, την προγραμματισμένη ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση και κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των ενασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα για αξιοποίηση προσαρμογή της προστασίας της γης και του περιβάλλοντος.

Website: https://ank.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ- ΟΣΔΕ

Iιδρύθηκε το  1927 και πρόκειται για την μεγαλύτερη ένωση Αγροτικών  Συνεταιρισμών του Ηράκλειου και μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα  με σημαντική ακίνητη περιουσία και σύγχρονες Εγκαταστάσεις  παράγωγης και εμφιάλωσης Οίνου και Ελαιόλαδου.  Η Α.Ε.Σ. Ένωση Ηρακλείου καλύπτει όλους τους τομείς παραγωγής που  αφορούν τη συγκέντρωση, επεξεργασία, τυποποίηση και διάθεση των  τοπικών αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα  βασικά αγροτικά προϊόντα στα όποια δραστηριοποιείται η Ένωση είναι  το Λάδι, το Κρασί, και το Ξύδι Οι πελάτες της Ένωσης αποτελούνται από  ένα ευρύ δίκτυο διανομής τόσο στην Κρήτη αλλά και στην λοιπή Ελλάδα  με Χονδρεμπόρους, Αλυσίδες Super Markets, κάβες, ξενοδοχεία καθώς και Εξαγωγές κυρίως σε ελαιόλαδο και Οίνο.

 

Website: https://www.agrunion.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διεξαγωγή βασικής, ιδιαίτερα δε εφαρμοσμένης και τεχνολογικής  έρευνας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών

Το ΙΤΕ (www.forth.gr) αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Χώρας, με 9 ερευνητικά Ινστιτούτα και 3 Ειδικές Δομές που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε καινοτόμες διεπιστημονικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με υψηλή προστιθέμενη αξία. Τα Ινστιτούτα του δραστηριοποιούνται σε τομείς που καλύπτουν το χώρο των Φυσικών Επιστήμων και των Επιστημών Μηχανικών, των Βιοϊατρικών Επιστημών, καθώς και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Συνεργάζεται στενά με κορυφαίους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων. Συνεισφέρει σημαντικά στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ελλάδα.

Website: https://www.forth.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές  επιστήμες

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό και ερευνητικό Ίδρυμα δραστηριοποιούμενο έντονα σε ένα ευρύ φάσμα βασικών και σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973 και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα το Ρέθυμνο. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 5 Σχολές και 17 Ακαδημαϊκά Τμήματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Στρατηγική επιλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την ίδρυση του, είνα.Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει κατορθώσει να συναγωνίζεται επάξια τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στην ποιότητα της έρευνας και στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Website: https://www.uoc.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και  καθορισμένων μορφών

Iιδρύθηκε το 1970 στο Ηράκλειο Κρήτης Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε περισσότερες από 75 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ, ταυτόχρονα, η εταιρία διατηρεί θυγατρικές εταιρίες και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 6 χώρες του εξωτερικού, στη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Κίνα. Προϊόντα KRITILEN® masterbatches (πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστικών) • KRITIFIL® πλαστικά φύλλα για αγροτικές εφαρμογές • KRITIFLEX® γεωμεμβράνες • KRITISOL® σωλήνες πολυαιθυλενίου • KRITISAN® ανακυκλωμένα πλαστικά • KRITIRES® ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1999.

Website: https://www.plastikakritis.com/

ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ
ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Iιδρύθηκε το 1982 όταν έχτισε ελαιοτριβείο στο χωριό Σφακοπιγκάδι  στην Κίσσαμο, όπου η οικογένεια Ρενιέρης διατηρεί τους ελαιώνες της.  Οι δεκαετίες εμπειρίας της οικογένειας Ρενιέρη στην παραγωγή ελαιόλαδου, οι νέες εγκαταστάσεις 8.000 τετραγωνικών μέτρων, το υπάρχον δεξαμενόπλοιο 6000 τόνων ελαιόλαδου και το πλήρως εξοπλισμένο Χημικό Εργαστήριο εγγυώνται τον τέλειο ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της από την καλλιέργεια μέχρι μέχρι την εμφιάλωση. Προϊόντα: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ (ΣΗΤΕΙΑΣ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), ΠΓΕ (ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ) Εγκαταστάσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 15.000 ΦΙΑΛΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

Website: https://www.renierisoliveoil.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΛΜΕΠΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΛΜΕΠΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Το ΕΛΜΕΠΑ είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή έρευνας. Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου εστιάζει τόσο σε βασική όσο και σε τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ταυτόχρονα προωθεί τη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Ως αποτέλεσμα, ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται διαρκώς μέσα από τα υλοποιούμενα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, τη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα διεθνούς κύρους, αλλά και την αλληλεπίδραση και συνεργασία με επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα

Website: https://hmu.gr

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε

Κατασκευή καινοτόμων υλικών διχτυών

Η ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε δραστηριοποιείται στην κατασκευή καινοτόμων  υλικών διχτυών για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ξεκινώντας με ένα μικρό εργοστάσιο στην Ελλάδα, η ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε εξελίχθηκε σε διεθνή ηγέτη με ενεργή εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα και τη Γερμανία Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου περιλαμβάνει προϊόντα συγκομιδής: Δίχτυ χαρτοδεσίας, Φιλμ ενσάρκωσης και σπάγκο, Διχτυωτά Σακιά, Διχτυωτά σακιά με ετικέτες, Σωληνωτά δίχτυα, Δίχτυα πολτοποίησης για συσκευασία παραγωγής μετά τη συγκομιδή, Δίχτυ χριστουγεννιάτικων δέντρων, Ελαστικά δίχτυα κρεάτων, Δίχτυα κηπουρικής, Δίχτυα σκίασης, Δίχτυα για συγκομιδή τουλιπών και δίχτυα κατασκευής. Η συνολική παραγωγική ικανότητα υπερβαίνει τους 50.000 τόνους. Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ έγκειται στον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων της, τα οποία χαρακτηρίζονται όχι μόνο από κορυφαία πρότυπα ποιότητας αλλά και από την υψηλή προστιθέμενη αξία που τα καθιστά αναντικατάστατα για τους τελικούς χρήστες

Website: https://www.karatzis.gr

PHONESTORE AE –INFOMEN AE
PHONESTORE AE –INFOMEN AE

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

"Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής ,δημιουργεί και υλοποιεί μια στρατηγική που θα μετατρέψει την ιδέα σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική δράση. Παρέχει τις πιο σύγχρονες και πρακτικές λύσεις μηχανογράφησης.ERP, CRM και άλλα Software που θα αυτοματοποιήσουν όλες τις διαδικασίες .Κατασκευή ιστοσελίδων, Portals και εξαιρετικά λειτουργικών eShop . Τεχνογνωσία στη διασύνδεση και τη φιλοξενία Open Source CMS (WordPress, WooCommerce, Magento, Drupal, Presta Shop, Joomla κ.α.)Προσφέρουμε δημιουργικό, customised περιεχόμενο για ιστοσελίδες και social media. Αναλαμβάνουμε τo internet marketing (Facebook, Instagram, YouTube, κ.ά.) καθώς και Google Ads, όλα με γνώμονα το σωστό SEO"

Website: https://infomen.gr

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης  ποιότητας

Στοχεύει στην  ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα και των προϊόντων της Κρήτης,  εστιάζοντας στη στρατηγική ανάπτυξη του πρωτογενούς και του  δευτερογενούς τομέα και στην άμεση σύνδεσή τους με τον τουρισμό και  με τις υπηρεσίες εστίασης. Σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα  προγράμματα προβολής και προώθησης των κρητικών προϊόντων και  της γαστρονομικής κουλτούρας του νησιού, στο πλαίσιο των οποίων  διοργανώνει σεμινάρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις

Website: https://agrocrete.com

ΑΛΙΚΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Ε.Π.Ε
ΑΛΙΚΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Ε.Π.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΥΣΗΣ

Ιδρύθηκε το 1987, βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου και  δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση χημικών προϊόντων  καθαρισμού. . Τα προϊόντα που  παράγονται εξυπηρετούν ανάγκες καθαρισμού χώρων εστίασης και οροφοκομίας, απορρύπανσης ειδών κουζίνας στο πλυντήριο και στο χέρι, πλύσης ιματισμού κ.α. για επαγγελματική και εξειδικευμένη χρήση, ώστε να εξυπηρετούν όλες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις καθαρισμού και υγιεινής. Η ποιότητα των προϊόντων είναι άριστη λόγω των συνεχών ποιοτικών ελέγχων που γίνονται τόσο στην πρώτη ύλη όσο και στο τελικό προϊόν. Έτσι διασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προϊόντων που σας παρέχονται. Στόχος της εταιρίας είναι να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού πράττοντας πάντα με υψηλή επαγγελματική συνείδηση και προσεγγίζοντας σας με τη φιλοσοφία της κάλυψης των αναγκών μιας μοντέρνας επιχείρησης και της εξυπηρέτησης οποιασδήποτε ανάγκης υπάρξει.

Website: https://www.alikon.gr

ΒΕΕ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΕΕ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δραστηριότητες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Η Bee Group είναι μια εταιρία με μεγάλη εμπειρία και σημαντικά έργα στον χώρο της Τεχνολογίας, της Συμβουλευτικής και της Επικοινωνίας, παρέχοντας μία πλήρη γκάμα υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων που την εμπιστεύονται.

Website: https://www.bee.gr

HYLICON - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ
HYLICON - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ

Σχεδιασμός, η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός οργανικών ή/και ανόργανων  υλικών και η κατασκευή διατάξεων και συστημάτων καθώς επίσης και η  ανάπτυξη διεργασιών και εξοπλισμού για τη σχηματοποίηση μικρο/νάνο κατασκευών και η εμπορία αυτών

Αντικείμενο  της επιχείρησης είναι ο σχεδιασμός, η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός  οργανικών ή/και ανόργανων υλικών και η κατασκευή διατάξεων και  συστημάτων καθώς επίσης και η ανάπτυξη διεργασιών και εξοπλισμού  για τη σχηματοποίηση μικρό/νάνο-κατασκευών και η εμπορία αυτών . Επιπλέον η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην υπεργολαβία, την τεχνική μεσιτεία και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα που άπτονται του αντικειμένου της σε συναφείς εφαρμογές όπως αυτές της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και του διαστήματος

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης»
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης»

ΑΜΚΕ Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Η Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» ιδρύθηκε το 1998, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην αναστήλωση του «Χαρουπόμυλου» και είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του ως «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού».O Χαρουπόμυλος αποτελεί σήμερα ιδιαίτερο κέντρο αναφοράς, γιατί σηματοδοτεί τη συνάντηση πολιτισμού και οικονομίας, την παγκρήτια συνάντηση διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, τη συνάντηση πολιτισμών της Μεσογείου και τη δυνατότητα έκφρασης, προβληματισμού και διαλόγου γύρω από την ανάπτυξη, το περιβάλλον και την οικονομία.

Website: http://www.epimenides.gr

ANASTASSIADIS ADVISORS
ANASTASSIADIS ADVISORS

Η εταιρεία Anastassiadis Advisors αποτελεί μέλος του Ομίλου Anastassiadis Group ο οποίος,  με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των ακινήτων, έχει διεκπεραιώσει από το 2016, πάνω από 5.000 επιτυχείς αγοραπωλησίες και έχει αυτή τη στιγμή στο χαρτοφυλάκιο του την αποκλειστική διαχείριση περισσότερων από 2000 ακινήτων. Με την πάροδο των ετών, δουλέψαμε συστηματικά με γνώμονα την εξέλιξη του Ομίλου, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στην Αξιολόγηση, Ανάπτυξη, Αξιοποίηση, Εκμετάλλευση και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας καθώς και στους τομείς των Ασφαλειών, Εκτιμήσεων, Κατασκευών, Οικονομοτεχνικών Μελετών και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων. Με συνεχή προσπάθεια, έχουμε δημιουργήσει ένα εκτενές δίκτυο συμβούλων για τη Διαχείριση χαρτοφυλακίων Ακίνητης Περιουσίας και Επενδύσεων, Εκτιμητών Ακινήτων και Ασφαλιστικών Συμβούλων σε ό,τι αφορά την πλήρη και άμεση εξυπηρέτηση κάθε ενδιαφερόμενου με εξατομίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών και εγγύηση πλήρους εχεμύθειας.
Με έτος ιδρύσεως το 1977 από τον Δρ. Ιωάννη Αναστασιάδη, ιδιοκτήτη και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Anastassiadis Group, καθηγητή οικονομικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, συνεχίζουμε και είμαστε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Η ομάδα μας διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε συνδυασμό με πλούσια ακαδημαϊκή καριέρα στο χώρο της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, στην Επιχειρησιακή Ανάπτυξη, στο Μarketing, στις Δημόσιες Σχέσεις, καθώς και στη νομική κάλυψη όλων των παραπάνω.

Website: www.anastassiadis.com

ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΚΕ
ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΚΕ

Εκτροφή προβατοειδων που διατίθενται ζώντα

Η Proud Farm ξεκίνησε το 2018, από μία αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων που οραματίζονται ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Μέσα στα λίγα χρόνια από την ίδρυσή της, έχει κατορθώσει να συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, διεθνών συνεδρίων και εργαστήρίων, σε κλαδικά clusters αλλά και να υλοποιεί σημαντικά έργα που αλλάζουν την εικόνα της Ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Το 2020 της απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στα Venture Impact Awards. Χρόνια συντονισμένης δουλειάς και ισχυρής επιμονής οδήγησαν στην επιτυχή ένταξη του έργου της θερμοκοιτίδας στους Ευρωπαϊκούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (European Innovation Partnership, EIP-AGRI). Ένα ισχυρό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα οδηγήσει στην δημιουργία του πρωτοτύπου της Θερμοκοιτίδας στο Άγιο Δημήτριο Κοζάνης .

Website: https://www.proudfarm.gr

CADMION OE
CADMION OE

Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων

Η CADMION δραστηριοποιείται στον έλεγχο τροφίμων και ποτών διαθέτοντας εξειδικευμένα εργαστηριακά τμήματα. Έχει διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. . Το πεδίο διαπίστευσής της διαρκώς εξελίσσεται και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Επιπλέον, η CADMION διαθέτει διεθνείς εγκρίσεις, σημαντικές για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου της είναι υπερσύγχρονος, διαρκώς συμπληρώνεται και ανανεώνεται. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από Χημικούς, Βιολόγους και Γεωπόνους με μεταπτυχιακές σπουδές και μεγάλη εμπειρία. Παρόλη την εξέλιξή της, η CADMION συνεχίζει να διακρίνεται από τα θετικά στοιχεία της οικογενειακής επιχείρησης, όπως για παράδειγμα την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πελάτη, το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα ζητήματα που τον απασχολούν

Website: https://www.cadmion.gr

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Aλευροβιομηχανία, Eμπόριο σιτηρών

Η ιστορία των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ξεκινάει το 1928 από το λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη, όταν οι επιχειρηματίες Σουλάκος , Πωλογιώργης και Τζιανουδάκης ίδρυσαν την ομόρρυθμη εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ. Οι δραστηριότητες των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ πλέον εκτείνονται στους εξής τομείς: Άλευρα, Γαλακτοκομικά, προϊόντα προερχόμενα από Δημητριακούς καρπούς, Ζωοτροφές, Βιοκαύσιμα. Επιπλέον, έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εμπορική σύμπραξη με τίτλο Delights of Crete.Στον κλάδο των αλεύρων , η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων. Τα προϊόντα ακολουθούν τα πιο αυστηρά ποιοτικά κριτήρια .Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ δραστηριοποιούνται πλέον μέσω της συμμετοχής τους στην Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Κρήτης Α.Ε., πάντα υπό το brand Βέρο Κρητικό, το οποίο έχει αποκτήσει θέση συνώνυμη με την ποιότητα.

Website: https://www.mills.gr/

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο, η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό Λύκειο, Πρόγραμμα «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές» για αποφοίτους λυκείου, Γεωργικές Εφαρμογές) και το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences. Η σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για ανάληψη κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική ζωή και για ποικίλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της μάθησης αγροτικών και επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες.

Website: https://www.afs.edu.gr

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μονοπρόσωπη .Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009, με την αρχική επωνυμία Ι. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε από επαγγελματίες οικονομολόγους με εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής και της χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων και φορέων του δημοσίου. Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο και εξιδεικευμένο μόνιμο προσωπικό με ειδικότητες όπως Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι ενώ διαθέτει επίσης και πλήθος εξωτερικών συνεργατών για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα διευρύνει συνεχώς το εύρος και τον αριθμό των πελατών της σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σήμερα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες Περιφερειακές εταιρίες Συμβουλών ενώ αποτελεί μέλος του ΣΕΣΜΑ, Συνδέσμου Εταιρειών Συμβουλών Management Ελλάδος – www.sesma.gr και είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Website: https://anelixisc.gr

ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής

Είναι ιχθυολόγος με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MPhil) στα Οικονομικά Αλιείας από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth (UK). Επίσης έχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικάνικο Κολλέγιο (ALBA) που εδράζει στην Αθήνα. Εργάζεται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας από το 1996, αρχικά ως επιχειρηματικός σύμβουλος για την ίδρυση και χρηματοδότηση εγκαταστάσεων αλιείας/υδατοκαλλιέργειας. Από το 2003 ανήκει στο δυναμικό του Νηρέα ως Διευθυντής Ποιότητας ενώ από το 2009 ανέλαβε και τη Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης του ομίλου. Από το 2019 έχει αναλάβει Διευθυντής Ποιότητας και Ασφάλειας στην Εργασία του Ομίλου εταιριών Andromeda Seafood Ltd. Από το 2018 είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Υδατοκαλλιεργειών και Συντονιστής Τεχνικός σύμβουλος της ΕΛΟΠΥ.

DRONE-SERVICES
DRONE-SERVICES

Η Drone-Services είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει multicopters με υλικά υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην ασφάλεια πτήσης, τα προσαρμόζει στις απαιτήσεις του πελάτη, δίνει την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης και στο τέλος εκπαιδεύει τον χειριστή στη χρήση του εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες του.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Drone-Services σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα, μέσω αυστηρών πρωτόκολλων διαχείρισης ποιότητας και ακόμη πιο αυστηρών διαδικασιών δοκιμών.

Website:https://www.drone-services.gr/

 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Το CIHEAM Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAIX) είναι το πιο πρόσφατα ιδρυθέν (1985) από τα τέσσερα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM, http://www.ciheam.org) το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, Γαλλία. Τα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα στο Μπάρι (Ιταλία), Μονπελιέ (Γαλλία) και Σαραγόσα (Ισπανία) αποτελούν ιδρύματα του ίδιου οργανισμού.

Το MAIX παρέχει εκπαίδευση που οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master of Science) και διεξάγει έρευνα στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης, γεωπονίας και αγροτικής ανάπτυξης καθώς και στις εφαρμοσμένες βιολογικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές επιστήμες, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στην περιοχή της Μεσογείου.

Website: https://www.iamc.ciheam.org/

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης προάγει σε συνεχή βάση την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εποχής, τα πλεονεκτήματα του τόπου μας και την παγκόσμια κατάσταση.
Ένα ευρύ φάσμα επιλογών δίδει στον επιχειρηματία επισκέπτη, τη δυνατότητα να κάνει χρήση των υπηρεσιών δημόσιας αρχής, να πάρει πληροφορίες για προγράμματα και τρόπους χρηματοδότησης, να αντλήσει στοιχεία και πληροφορίες για τις διεθνείς αγορές και να συνάψει συνεργασίες.

Website:https://ebeh.gr/

ΕΤΑΝΑΠ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ)
ΕΤΑΝΑΠ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ)

Η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε. ή ΕΤΑΝΑΠ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του εκλιπόντος Αρχιεπισκόπου Σελίνου και Κισσάμου Σεβασμιότατου Ειρηναίου Γαλανάκη το 1978 ως πολυμετοχική εταιρεία και άρχισε να λειτουργεί το έτος 1980 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.

Η πολυμετοχική εταιρεία λαϊκής βάσης εμφιαλώνει και διαθέτει το γνωστό επιτραπέζιο νερό “Σαμαριά”, από τις πηγές Στύλου Χανίων.

Η ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. A.E. -Σαμαριά δεσμεύεται για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και της πλήρους συμμόρφωσης με τα Πρότυπα ISO 9001: 2015 και ISO 22000: 2018 και της ισχύουσας νομοθεσίας, στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής της

Η εταιρεία εκτός από την παραγωγή εμφιαλωμένου νερού δραστηριοποιείται από το 2010 και στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκατάσταση δυο φωτοβολταϊκών πάρκων σε ιδιόκτητες εκτάσεις.

Website:https://etanap.gr/

Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε.Ε.
Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε.Ε.

Κορυφαίες Υπηρεσίες Γραφικών τεχνών, Εκδόσεων & Συσκευασίας με 30 χρόνια γνώσης & εμπειρίας.Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό  περιμένουν να μετουσιώσουν την σκέψη στο πιο ιδανικό δημιούργημα.

Ποιότητα. Αξιοπιστία και συνεχής βελτίωση, η βασική αρχή που καθοδηγεί την Γραφοτεχνική Κρήτης.

Στο χώρο της Γραφοτεχνικής, εκδίδεται καθημερινά μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες του Ρεθύμνου, τα "Ρεθυμνιώτικα Νέα".

Website: https://grafotehniki.gr/

ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

1918, είκοσι χρόνια μετά την απελευθέρωση της Κρήτης και πέντε μετά την ένωση της με την Ελλάδα το Ηράκλειο είναι το εμπορικό κέντρο του νησιού. Η οδός 1821 στο κέντρο της πόλης είναι μια άτυπη βιο-τεχνική περιοχή γεμάτη με μικρά εργαστήρια, «μαχαιράδικα» και «καρεκλάδικα».
Εκεί, σε ένα μικρό μαγαζάκι ο πενηντάχρονος Κοπιδάκης Γεώργιος μαζί με το γιο του Απόστολο ανοίγει το δικό του εργαστήρι κατασκευής καρεκλών.

100 χρόνια αργότερα οι προκλήσεις της νέας εποχής βρίσκουν την επιχείρηση πιο έτοιμη από ποτέ για να ανταποκριθεί σε αυτές, προδιαγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδό της στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της.
 Με εκατοντάδες νέα μοντέλα επίπλων και εντατικοποίηση της δραστηριότητάς της στο χώρο του επαγγελματικού και τουριστικού εξοπλισμού, σχεδιάζει το μέλλον με σαφείς στρατηγικούς στόχους τους οποίους τηρεί από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της.

Website:https://kopidakis.com/

OECON GROUP
OECON GROUP

H OECON GROUP είναι μία επιχείρηση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και συμμετοχή σε εκατοντάδες επιτυχώς ολοκληρωμένα επενδυτικά έργα.
Η εταιρία ξεχωρίζει για τη δέσμευσή της τόσο για την επιτυχία των πελατών της όσο και για την διατήρηση των προτύπων της.

Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την διαχείριση έργων Επιδοτούμενων Προγραμμάτων, την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, την υποστήριξη εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης (π.χ. ISO), την ανάπτυξη Μελετών και την Εξατομικευμένη Επιχειρηματική Συμβουλευτική.

Website:https://www.oecon.gr/

 

ΒΙΟΧΥΜ ΑΕ
ΒΙΟΧΥΜ ΑΕ

Η ΒΙΟΧΥΜ, η πρώτη βιομηχανία εκχύμωσης στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1956 και είναι σήμερα ένα από τα λιγοστά εργοστάσια στη χώρα που ασχολούνται παράλληλα με τη μεταποίηση των εσπεριδοειδών και την τυποποίηση των χυμών.
Παραλαμβάνει από τον εύφορο κάμπο των Χανίων και εκχυμώνει φρέσκα εσπεριδοειδή όπως πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, γκρέιπ φρούτ, κλπ. Τα κρητικά εσπεριδοειδή είναι αυτά που προσδίδουν εξαιρετική ποιότητα και αυθεντική γεύση στους χυμούς της ΒΙΟΧΥΜ, καθώς η ιδιαιτερότητα του κλίματος προσδίδει ξεχωριστά πλεονεκτήματα στις καλλιέργειες.

Website:https://www.bioxym.gr/

ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΒΕΕ
ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΒΕΕ

Από το 1982 παραδοσιακά κρητικά προϊόντα ζύμης από την οικογένεια ΧΙΩΤΑΚΗΣ. Ποιοτικά, με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, βότανα της Κρήτης, και τοπικά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Αυθεντικά, με περίσσιο μεράκι και αγάπη για την κρητική κουζίνα. Όπου και αν βρίσκεστε, γεύση από Κρήτη στο τραπέζι σας!

Website:https://www.hiotakis.eu/el/

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
INTERNET OF FOOD ALLIANCE SUPPORT OFFICE Ι.Κ.Ε.
INTERNET OF FOOD ALLIANCE SUPPORT OFFICE Ι.Κ.Ε.

Ο συνεργατικός σχηματισμός (cluster) καινοτομίας InoFA (Internet of Food Alliance) αποτελεί την προσπάθεια να διασυνδεθούν όλοι οι κρίκοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας και όσοι παρέχουν υλικά και υπηρεσίες σε αυτή κάτω από μία κοινή ομπρέλα η οποία βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία και το Internet of Things. Υπό αυτή την έννοια η ροή των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί και μία παράλληλη ροή πληροφορίας η οποία γεννιέται στο σημείο της πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. χωράφι) και διαρκώς εμπλουτίζεται μέχρι και την τελική του κατανάλωση.

Σκοπός του cluster είναι να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των συμμετεχόντων σ’αυτό και της κοινωνίας πολιτών ώστε να αναπτυχθούν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα οδηγήσουν στην βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εκ μέρους όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο σχήμα συνενώνονται επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, διανομών, λιανικής πώλησης, ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς κοινωνίας πολιτών, πάροχοι τεχνολογίας και πάροχοι υπηρεσιών και υλικών από όλη την Ελλάδα. 

Τον συντονισμό του έχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ενεργώντας ως Φορέας Αρωγός.

Website:https://inofa.gr/

To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Κάνε κλικ στο κουμπί 'Αποδοχή Όλων' και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα 'Απόρριψη μη επιλεγμένων'!

To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS