espa banner

To MACC μας ξεναγεί στον κόσμο των Ζωντανών Εργαστηρίων Αγροδιατροφής

Στα μέρη που ζούμε και μεγαλώνουμε, όπου η εξέλιξη αναζητά καινοτόμες λύσεις ενώ στα χωράφια ακόμα εφαρμόζονται πρακτικές των προηγούμενων γενεών, υπάρχει μια λύση που ξεπερνά τα συνηθισμένα. Το Agrofood Living Lab είναι ένας καμβάς όπου η παράδοση των έμπειρων αγροτών ενώνεται με την τεχνολογία αιχμής για έναν κοινό σκοπό: την αδιαπραγμάτευτη αξία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

[γράφει η Γιάννα Μπαλαφούτη]

Η Αγροτική Περιοχή μετατρέπεται σε Περιβάλλον Καινοτομίας

Τα Ζωντανά Εργαστήρια Αγροδιατροφής λειτουργούν καταλυτικά στη γεωργία και τα συστήματα τροφίμων, προωθώντας τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη συμμετοχή της κοινότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αντίθεση με τα κλειστού τύπου ερευνητικά εργαστήρια, ένα Living Lab μπορεί να είναι μια αγροτική περιοχή που λειτουργεί ως ένα δυναμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον το οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ειδικών από τομείς όπως είναι η τεχνολογία, ο σχεδιασμός, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και οι περιβαλλοντικές επιστήμες. Αυτή η ποικιλομορφία προσεγγίζει ολιστικά την επίλυση προβλημάτων, διασφαλίζοντας πρακτικές λύσεις που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στη ζωή των ανθρώπων.

Σκεφτείτε μια αγροτική περιοχή εξοπλισμένη με έξυπνες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων συσκευών που επικοινωνούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους μέσω cloud  (IoT -  Internet of Things), αισθητήρων, μετεωρολογικών σταθμών και άλλων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, όπου παρακολουθείται, σε πραγματικό χρόνο, ολόκληρη η αγροδιατροφική αλυσίδα, η οποία περιλαμβάνει γεωργικές πρακτικές, καλλιέργεια, συγκομιδή,  επεξεργασία, τυποποίηση, διανομή και κατανάλωση.

Εκεί που η γεωργία συναντά την καινοτομία

Ενσωματώνοντας τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας, το Αγροδιατροφικό Living Lab αξιοποιεί εργαλεία αιχμής όπως drones, δίκτυα αισθητήρων και τεχνικές ακριβείας για τη βελτιστοποίηση των γεωργικών πρακτικών. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας στον γεωργικό τομέα γενικότερα.

Το ζωντανό εργαστήριο επικεντρώνεται σε πρακτικές Έξυπνης Γεωργίας, διερευνώντας την ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Περιλαμβάνει την εφαρμογή αυτόνομων τρακτέρ, ρομποτικών συστημάτων συγκομιδής και στρατηγικών διαχείρισης καλλιεργειών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση των απαιτήσεων στις εργασίες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το κεντρικό θέμα, με το ζωντανό εργαστήριο να προωθεί και να δοκιμάζει σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους αειφορίας όπως είναι η βιολογική γεωργία, η αγροοικολογία και η αναγεννητική γεωργία, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της υγείας του εδάφους, την ελεγχόμενη χρήση νερού και την προώθηση της βιοποικιλότητας.

Ζούμε πιο έξυπνα, τρεφόμαστε καλύτερα

Στον τομέα της επεξεργασίας, τυποποίησης και μεταποίησης τροφίμων, το ζωντανό εργαστήριο οδηγεί με καινοτόμες μεθόδους σε τεχνολογίες που βελτιώνουν τη θρεπτική αξία των τροφίμων, μειώνουν τα απόβλητα και ενισχύουν τη διάρκεια ζωής του τελικού προϊόντος. Διερευνούν βιώσιμες λύσεις τυποποίησης και συσκευασίας, νέες τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων όχι μόνο για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και για την αναβάθμιση των τροφίμων που προσφέρονται στους καταναλωτές.

Με την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων προϊόντων, αυτομάτως δίνεται προτεραιότητα στην ποιότητα και στην υψηλή θρεπτική αξία. Αυτή η προσέγγιση, με επίκεντρο τον χρήστη, διασφαλίζει ότι τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα ευθυγραμμίζονται με τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τις διατροφικές ανάγκες που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής τους, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Από το αγρόκτημα, στο μέλλον

Λειτουργώντας ως εκπαιδευτικός κόμβος, το Ζωντανό Εργαστήριο Αγροδιατροφής (Agrofood Living Lab) μπορεί να διεξάγει εξειδικευμένα εργαστήρια, προγράμματα κατάρτισης και πρωτοβουλίες προβολής που στοχεύουν στη διάδοση γνώσεων σχετικά με τις πρακτικές βιώσιμης γεωργίας και τροφίμων. Οι συνεργασίες με τις τοπικές κοινότητες, τα σχολεία και τις υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης, ενισχύουν την εκπαιδευτική προσέγγιση.

Η ανάλυση δεδομένων και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων έχουν κρίσιμο ρόλο, δημιουργώντας γνώσεις για τη γεωργική παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων. Αυτά τα συστήματα άλλωστε είναι σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνουν τους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να βελτιστοποιούν την κατανομή των πόρων και να βελτιώνουν τη συνολική απόδοση.

Ένας για όλους και όλοι για έναν

Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, βιομηχανίες και άλλες μικρότερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, είναι το κομβικό σημείο στον τρόπο λειτουργίας του ζωντανού εργαστηρίου, καθώς αξιοποιεί τη συλλογική τεχνογνωσία και τους πόρους, ενισχύοντας το ολιστικό οικοσύστημα διαχείρισης της αγροδιατροφής.

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και υποστηρίζοντας πολιτικές που προάγουν βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, το ζωντανό εργαστήριο μπορεί να συνεργαστεί ενεργά με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτή η δέσμευση διασφαλίζει ένα υποστηρικτικό ρυθμιστικό περιβάλλον για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών.

Το MACC παρουσιάζει την καινοτόμα πρωτοβουλία MACC – SOIL

Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) ως νέο μέλος των European Living Labs, παρουσιάζει την καινοτόμα πρωτοβουλία MACC-SOIL που έχει σχεδιαστεί για την περιοχή της Μεσογείου. Πρόκειται για μια ολιστική και συνεργατική προσέγγιση για την εξεύρεση λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων υποβάθμισης του εδάφους. 

Η πρωτοβουλία MACC-SOIL αποτελεί μια επανάσταση στις πρακτικές διαχείρισης του εδάφους με σκοπό την ολιστική προσέγγιση που θα οδηγήσει στη βιώσιμη υγεία, την ανθεκτικότητα και – τελικά - στη διάσωση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Κρήτης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου γενικότερα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.macc.gr

To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Κάνε κλικ στο κουμπί 'Αποδοχή Όλων' και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα 'Απόρριψη μη επιλεγμένων'!

To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS