espa banner

Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) νέο μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου των Living Labs (ENoLL)

Το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) είναι το νέο μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου των Living Labs (ENoLL), του οργανισμού που στηρίζει την ιδέα των εργαστηρίων ζωντανής καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη.

Στόχος των εργαστηρίων ζωντανής καινοτομίας είναι να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ  διαφόρων οντοτήτων - Πανεπιστημιακών, Επιχειρηματικών,  Δημοσίου, ιδιωτών - ώστε να συνδημιουργήσουν, δοκιμάσουν, αξιολογήσουν και βελτιστοποιήσουν νέες τεχνολογίες, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε πραγματικές συνθήκες.

Πρόκειται δηλαδή για ένα οικοσύστημα που προτεραιότητά του είναι να λειτουργήσει ως ένας ανοικτός μηχανισμός παραγωγής καινοτομίας με επίκεντρο τον χρήστη - αποδέκτη. Η επιτυχία της μεθόδου έγκειται στο ό,τι ενσωματώνει την έρευνα στο πραγματικό περιβάλλον εφαρμογής, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους τελικούς χρήστες ήδη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού της.

Σκοπός του ENoLL είναι η ανταλλαγή γνώσης μέσα από κοινές δράσεις και συνεταιρισμούς μεταξύ των μελών του. Το δίκτυο απαρτίζεται από 480 μέλη τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκόσμια. Η διάδοση της ιδέας των εργαστηρίων ζωντανής καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από την άσκηση σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άλλωστε μεταξύ των στόχων του ENoLL.

Συνεργασία για την Καινοτομία

Το δίκτυο συστάθηκε το 2006 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και έκτοτε υποστηρίζει μια σειρά από δράσεις καινοτομίας, αποτελώντας την πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των μερών της. Παρέχοντας μια σειρά από υπηρεσίες και προνόμια, συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, στις οποίες εμπλέκει από την αρχή της διαδικασίας ανάπτυξης τον τελικό χρήστη. Αυτή η διαδικασία δίνει μια σειρά από πολύτιμες πληροφορίες στην ερευνητική ομάδα, οι οποίες αφορούν στον προσδιορισμό των αναγκών, των προτιμήσεων και των συμπεριφορών. Έτσι, αυξάνεται η πιθανότητα της δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και των τελικών αποδεκτών και χρηστών.

Επιπλέον, μέσω των ζυμώσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ενθαρρύνεται η αντιμετώπιση των ζητημάτων από διαφορετικές οπτικές, οδηγώντας τελικά σε αποτελεσματικότερες  λύσεις.

Από την Έρευνα και την Ανάπτυξη ως τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας

Μέσα από τις διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης, γίνεται ταυτόχρονα και η αξιολόγηση της αγοράς και των αναγκών σε σχέση με την σχεδιαζόμενη καινοτομία. Αποτέλεσμα είναι η εξοικονόμηση χρόνου και πολύτιμων υλικών και άυλων πόρων. Παράλληλα με τις οικονομίες κλίμακος, η μέθοδος συμβάλει στη βιωσιμότητα αφού προωθεί λύσεις συμβατές με το περιβάλλον, τις κοινωνικές προκλήσεις και τους στόχους της αειφορίας και ανθεκτικότητας.

Σε αντίθεση με τα κλειστά και παραδοσιακά εργαστήρια που πραγματοποιούν έρευνα και παράγουν καινοτομία, ένα ακόμα πλεονέκτημα των Εργαστηρίων του δικτύου είναι η άμεση μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την έννοια της κοινότητας, της συμμετοχής και της συμπεριληπτικότητας.   

Το όφελος των Εργαστηρίων ζωντανής καινοτομίας είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν ένα συνεργατικό και δυναμικό περιβάλλον που προωθεί καινοτόμες λύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τελικών χρηστών και αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις.

MACC – SOIL μια καινοτόμα πρωτοβουλία

Σε αυτό το πολύτιμο έργο, το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) θα έχει ενεργό δράση σε όλα τα επίπεδα που αφορούν στη γη και τον άνθρωπο.

Στο πλαίσιο του Living Lab, ήδη μια καινοτόμα πρωτοβουλία του MACC για την περιοχή της Μεσογείου αποτελεί το MACC-SOIL. Πρόκειται για μια ολιστική και συνεργατική προσέγγιση για την εξεύρεση λύσεων και τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων υποβάθμισης του εδάφους.  

Μόνο στην Περιφέρεια Κρήτης, 2.755.000 στρέμματα είναι γεωργική γη. Αυτές οι εκτάσεις, όπως και οι αντίστοιχες εκτάσεις συνολικά της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, αντιμετωπίζουν σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η ρύπανση, που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του εδάφους.

Η πρωτοβουλία MACC-SOIL αποτελεί μια επανάσταση στις πρακτικές διαχείρισης του εδάφους με σκοπό την ολιστική προσέγγιση που θα οδηγήσει στη βιώσιμη υγεία, την ανθεκτικότητα και – τελικά - στη διάσωση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Κρήτης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου γενικότερα.

MACC-SOIL, Ολιστική Προσέγγιση στη Γεωργία Ακριβείας

Η ολιστική προσέγγιση περιλαμβάνει αξιοποίηση της τεχνογνωσίας στους τομείς της γεωπονίας, του περιβάλλοντος, της επιστήμης των υλικών, της πληροφορικής αλλά και του μάρκετινγκ, των οικονομικών και άλλων επιστημονικών τομέων.  Μέσα από το μοντέλο συνεργασίας της τετραπλής έλικας (Quadruple Helix) που εμπλέκει φορείς από τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την ίδια την κοινωνία, το Living Labs – MACC Soil, λειτουργεί ως καταλύτης που ενεργοποιεί μια σειρά από πρωτοβουλίες.

Ξεκινώντας από εκτεταμένες εκτιμήσεις του εδάφους, συνεχίζοντας σε ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και ολοκληρώνοντας με υποστήριξη πολιτικών και εφαρμογή τεχνολογιών στις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, όπως η Γεωργία Ακριβείας και η Βιολογική Γεωργία, το Living Lab οργανώνει μια σειρά από δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, έμφαση στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και φιλοξενία προγραμμάτων κατάρτισης.

Μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό, το Living Lab του MACC προβαίνει σε  εκτιμήσεις του εδάφους σε ολόκληρη την Κρήτη, προγνωστικές αναλύσεις για τις τάσεις υποβάθμισής του και συνεργασίες με γεωργούς της περιοχής για την πιλοτική εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης. Επιπλέον, προωθεί συνεργασίες έρευνας και ανάπτυξης με τα τοπικά πανεπιστήμια, ευαισθητοποιεί το κοινό και αναζητά ενεργά χρηματοδότηση για την υποστήριξη των πρωτοβουλιών του.

--

Αν ανήκετε σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες και ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε τη φόρμα εδώ!

To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Κάνε κλικ στο κουμπί 'Αποδοχή Όλων' και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα 'Απόρριψη μη επιλεγμένων'!

To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS