espa banner
FLAiVOR: The taste of the future

FLAiVOR: The taste of the future

The taste of the future

Μια νέα εποχή ξεκινάει στους ελαιώνες της Μεσογείου. Με την πρωτοποριακή συνεργασία επιστημόνων από το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφικής (MACC) γεωπόνων από την PAMAKO, αγροτών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα καιρού, και με τη σφραγίδα του HUB της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής γεννιέται το flAIvor.

Mία καινοτόμος πλατφόρμα που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να συνδέσει όλες τις πληροφορίες, σε όλα τα στάδια της ελαιοκομίας και ελαιουργίας.

Μέσω εκπαιδευόμενων αλγορίθμων, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αξιοποιεί τις πληροφορίες ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων το τελικό οργανοληπτικό αποτέλεσμα και την ποιότητα του ελαιόλαδου.

Αλλάζοντας τις παραμέτρους, μπορεί να παρέμβει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ώστε να έχει την ποσότητα, την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου που επιθυμεί, πριν καν αυτό παραχθεί!

H πλατφόρμα flAIvor είναι το πρωτοποριακό αποτέλεσμα της συνεργασίας επιστημόνων από διάφορους κλάδους όπως της πληροφορικής, γεωπονίας, μηχανικής, μετεωρολογίας, ελαιοκαλλιεργητών, εμπειρογνωμόνων και γευσιγνωστών ελαιόλαδου. 

Η επανάσταση στην ελαιοκομία

Η πλατφόρμα FLAiVOR φέρνει την επανάσταση στην καλλιέργεια και παραγωγή ελαιολάδου. Μέσω της ενσωμάτωσης των πιο προηγμένων τεχνολογιών και της εμπειρίας από διαφορετικούς τομείς, αναδεικνύεται η υψηλή ποιότητα του ελαιολάδου.

Αυτή η συνεργασία δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο της ελαιοποίησης, αλλά δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που στοχεύει στην αειφορία και την καινοτομία. Το FLAiVOR είναι κάτι περισσότερο από ένα προϊόν. Είναι η αφετηρία για μια νέα εποχή στην ελαιοκομία, όπου η τεχνολογία και η φύση ενώνονται για να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό.

Το FLAiVOR δεν είναι απλά μια «μηχανή». Είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος, δεδομένου ότι διαθέτει μια σειρά από λειτουργίες και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων:

  • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας
  • Παροχή λύσεων για τις προκλήσεις των παραγωγών μέσω προηγμένων τεχνολογιών
  • Συμβουλευτική για τις βέλτιστες πρακτικές για τη φύτευση, την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία
  • Συμβουλευτική προς τους αγρότες/επιχειρηματίες για την ενίσχυση τους σε θέματα ποιότητας, ποσότητας, συντήρησης, γεύσης σε σχέση με τις επίκαιρες παραμέτρους της αγοράς.

Η καινοτόμος ιδέα του FLAiVOR

Στο επίκεντρο του FLAiVOR κρύβεται μια καινοτόμος ιδέα: η δημιουργία μιας πλατφόρμας που συνδέει όλο το φάσμα των πληροφοριών από την καλλιέργεια του ελαιόδεντρου μέχρι το ελαιοτριβείο. Σχεδιάστηκε με σκοπό να διαμορφώσει έναν αλγόριθμο που θα αναγνωρίζει αισθητηριακά τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου ελαιολάδου, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σε όλα τα στάδια: Από την καλλιέργεια έως την αποθήκευση.

Αυτός ο αυτοεκπαιδευόμενος αλγόριθμος μαθαίνει από τις διαφοροποιούμενες παραμέτρους, καταγράφει και διαχειρίζεται με ακρίβεια όχι μόνο την ποσότητα και την ποιότητα αλλά και τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του παραγωγού στην αγορά.

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα Αειφορίας και Καινοτομίας

Η συνεργασία μεταξύ ελαιοπαραγωγών, γεωπόνων, χειριστών ελαιοτριβείων, τυποποιητών ελαιολάδου και γευσιγνωστών αποτελεί τον πυρήνα του FLAiVOR. Αυτός ο δυναμικός συνεταιρισμός επιτυγχάνει την αρμονική λειτουργία χάρη στην κοινή γνώση και τα δεδομένα που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας.

Μια ολοκληρωμένη σειρά παραμέτρων, η οποία παρακολουθείται από τον αγρό έως το ελαιοτριβείο μέσω αισθητήρων, καλύπτει κρίσιμες πτυχές όπως τα μετεωρολογικά δεδομένα, οι κλιματικές συνθήκες κατά την καλλιέργεια, η άρδευση, η λίπανση, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή, η μεταφορά, η επεξεργασία του ελαιολάδου και η αποθήκευση.

Ο προσδιορισμός των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που ζητά η αγορά- στόχος και ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλοεπιδρούν με τις συνθήκες παραγωγής αποτελούν καίριας σημασίας στρατηγικά στοιχεία για την στρατηγική του FLAiVOR.

Έτσι, όχι μόνο γίνεται εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μια που περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα η χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών κ.ά, αλλά ταυτόχρονα, ο χρήστης της πλατφόρμας έχει την δυνατότητα να παράγει το καλύτερο δυνατό προϊόν για τις δεδομένες συνθήκες των καταναλωτικών προτιμήσεων, εξαλείφοντας έτσι κάθε ενδεχόμενο αδιάθετου προϊόντος.

Καινοτόμο συνδυαστικό σύστημα Υψηλής Τεχνολογίας

Το ψηφιακό δίκτυο LoRa της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για την ελαιοκαλλιέργεια, όπως είναι η θερμοκρασία και η υγρασία του εδάφους, τα οποία μετρούνται από στρατηγικά τοποθετημένους αισθητήρες. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται δεδομένα σχετικά με τη βροχόπτωση από συνδεδεμένους μετεωρολογικούς σταθμούς.

Το FLAiVOR αξιοποιεί στη συνέχεια το Cyric IoT για την αποτελεσματική διαχείριση των εγκαταστάσεων ασύρματων συσκευών. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή προσαρμοσμένων λύσεων που υποστηρίζουν την υποδομή του ασύρματου δικτύου και την παρακολούθηση για τη διασφάλιση της κάλυψης του δικτύου. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, το FLAiVOR εξασφαλίζει ότι η παραγωγή του ελαιολάδου πραγματοποιείται με μέγιστη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και τη συμβατότητα του προϊόντος με τις τάσεις της αφοράς.

Υποδομές και Αυτοματισμός στο ελαιοτριβείο

  • Δημιουργία σύγχρονης ηλεκτρικής εγκατάστασης προσαρμοσμένη στις υπάρχουσες υποδομές.
  • Κατασκευή προηγμένου ηλεκτρικού πίνακα για βιομηχανικές εφαρμογές
  • Σχεδιασμός αυτοματισμού που βελτιώνει την απόδοση.
  • Διαδικτυακή υποστήριξη μέσω της πλατφόρμας industry-to-cloud που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο.

Το μέλλον της γεύσης

Το FLAiVOR δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που αποτελεί την κορυφαία καινοτομία στην παραγωγή ελαιολάδου. Είναι η απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η παράδοση συναντά την τεχνολογία και όταν η συλλογική εμπειρία αξιοποιείται μέσω μιας μοναδικής πλατφόρμας. Το FLAiVOR διαμορφώνει τη γεύση, τον χαρακτήρα και το διατροφικό προφίλ ενός προϊόντος που αποτελεί τον υγρό χρυσό της Μεσογείου.

Είστε έτοιμοι να απογειώσετε την παραγωγή ελαιολάδου σας; Eπισκεφθείτε το www.flaivor.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Επιστροφή: ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Κάνε κλικ στο κουμπί 'Αποδοχή Όλων' και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα 'Απόρριψη μη επιλεγμένων'!

To macc.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS