Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής ΙΚΕ
AΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1& ΙΚΑΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71601 
uk-lang

Καλως Ήρθατε Στο 

Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής ΙΚΕ


Mediterranean Agrofood Competence Center


Η ΕταιρείαH Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» («Mediterranean Agrofood Competence Center Private Company») και το διακριτικό τίτλο «ΜΚΙ Αγροδιατροφής», («Medit Agrofood Competence Center MACC», αποτελεί εταιρεία έντασης γνώσης και αποτελεί ένα ενός καινοτόμο οργανισμό που θα παρέχει υποστήριξη σε όλη την αλυσίδα αξίας και έχει στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού και του ευρωπαϊκού τομέα της αγροδιατροφής μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών και σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης και πιστοποίησης. Επίσης η εταιρεία θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα στον τομέα της αγροδιατροφής, για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από άτομα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, με συνδρομή εμπειρογνωμόνων στην επιχειρηματική λειτουργία, παραγωγικών μονάδων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Σκοπός της εταιρείας:

Η έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική.

Η έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η διεξαγωγή μελετών και ερευνών αγοράς και προτιμήσεων καταναλωτών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ο εντοπισμός αναγκών, σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τις επιχειρήσεις ή για ομάδες επιχειρήσεων.

Η εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγεται από μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), όπως ορίζονται στον ν. 4485/2017 (Α’ 114), από μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού με

ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ, όπως ορίζονται στον ν. 4009/2011 (Α’ 195), καθώς και από ερευνητές κάθε βαθμίδας και από ερευνητικό προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων, όπως ορίζονται στον ν. 4310/2014 (Α’ 258).

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων υποστήριξης, διαχείρισης και τεκμηρίωσης των οικονομικών και διοικητικών δραστηριοτήτων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών διαχείρισης, όπως ο στρατηγικός και οργανωτικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των επιχειρήσεων, τα θέματα μάρκετινγκ, ανθρώπινων πόρων, αγροτικής παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων, εξαγωγών, κ.λ.π.

Η παροχή υπηρεσιών αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε στελέχη επιχειρήσεων για τη βελτίωση των ικανοτήτων και την εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

Η διοργάνωση, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα που αφορούν την αγροδιατροφή και τις νέες τεχνολογίες.

Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, εκθέσεων και επισκέψεων για την προώθηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων της αγροδιατροφής.

Συντονισμός δραστηριοτήτων δικτύωσης και οργάνωση επιχειρήσεων για τη δημιουργία επιχειρηματικών clusters καινοτομίας.

Η συμμετοχή, η διεξαγωγή και ο συντονισμός επιχορηγούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων καινοτομίας.

Να αναπτύσσει συστήματα και να παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων, ταυτοποίησης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων και των υπηρεσιών της αγροδιατροφής.

Να ασκεί κάθε δραστηριότητα συναφή προς τον σκοπό του, έστω κι αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά.

Να παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας τεχνολογικών λύσεων καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις .

Εταιρικό σχήμα

1.     BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.     CADMION OE

3.     NETMECHANICS ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΕ

4.     ONMEDIA DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5.     PROACTIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6.     ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

7.     ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8.     ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.     ΑΓΡΟΦΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

10.  ΑΛΙΚΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ

11.  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

12.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι Κ Ε

13.  ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14.  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

15.  ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16.  ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ

18.  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

20.  ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

21.  ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/11/2021 Μέλος 54/889

22.  Κ Ε Κ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30/11/2021 Μέλος 10/889

23.  ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

24.  ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

25.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS

26.  ΚΟΥΒΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

27.  ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ ΚΡΕΑΤ ΑΕΞΕ

28.  ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 3

29.  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ

30.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

31.  ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

32.  ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

33.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

34.  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

35.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

36.  ΠΡΑΟΥΝΤ ΦΑΡΜ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΙΚΕ

37.  ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ

38.  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ


Επικοινωνία Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής ΙΚΕ


Address: AΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1& ΙΚΑΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 71601

Email: katharak@gmail.com

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ : Θέση Συμβούλου

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ : Υπάλληλος για την Διαχείριση / Λειτουργία του Κέντρου

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ : Τεχνικός Ασφαλείας

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : Κατεψυγμένη ζύμη cake και επεξεργασία υποπροϊόντων ντομάτας για την παραγωγή ζωοτροφών

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ : Παραγωγή σάπωνα ασβεστίου ελαιολάδου για ζωοτροφή

gr-espa